Menu Sluiten

Nanda Sluijsmans op Social Media

Elke straat een spons!

Jan. ‘24 Elke straat een spons! Zodat iedereen drogen vloeren houdt bij hoosbuien en koelte heeft op hete dagen. Elke straat een spons is een heel eenvoudige goedkope oplossing voor veel vraagstukken. Als elke straat regenwater opvangt, stroomt het in de toekomst niet over vele vloeren en/of stroomt het niet naar wijken die lager liggen. In Zandvoort bijvoorbeeld worden nu omliggende wijken vergroend (zoals Nieuw Noord) om ervoor te zorgen dat deze wijk, maar ook met name het centrum dat lager ligt, geen wateroverlast krijgt bij hevige regenval. In elke stad, dorp is wel een deel dat lager ligt. Door van elke wijk, elke straat een spons te maken, vang je op een gecontroleerde wijze veel regenwater op, zonder dat het overlast geeft.

Wadi-tijd!

Nov. ‘23 Wadi’s, dalletjes in het groen. Eenvoudige klimaatmaatregel met grootse effecten! Ze vergroten enorm de waterbergingscapaciteit van wijken en helpen daarmee wateroverlast te beperken.

Het af en toe natte groen is bovendien heel goed voor de biodiversiteit. Daarnaast hebben planten en bomen in en nabij wadi’s veel minder last van droogte. Wadi’s zijn ook nog eens goed tegen bodemdaling en geven veel belevingswaarde. Kleine maatregel, grootse effecten!

Inspiratie voor de openbare ruimte uit België

Okt. ‘23 Door Teams brainstorm ik nu geregeld met Belgische vakgenoten en studenten over klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen en meer rechtvaardige straten – leefstraten. Heel leuk en leerzaam om te horen hoe zij bezig zijn met de opgaven waarvoor we staan. Afgelopen tijd o.a. in Antwerpen, Brussel en Mechelen geweest om live werk te zien…in het filmpje een kort verslag (incl. architectuur…kon het niet laten.)

België maakt grote stappen in het meer menselijk en klimaatadaptief maken van straten. Zeer de moeite waard om kennis uit te wisselen!

Wat is het doel van onze straten?

Febr. ‘23 Wat is het doel van onze straten? Ruimte bieden aan stilstaande machines? Daar is de straat veels te belangrijk voor! Kom op gemeente, politiek, ontwikkelaars en vakgenoten! We hebben een hele grote klimaatopgave, luchtkwaliteit moet beter, straten dienen plekken te zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar kinderen kunnen spelen. De straat dient andere mobiliteiten (fiets, lopen) te stimuleren, zodat we meer bereikbare en gezonde steden krijgen. Stel het doel van de straat ter discussie! Ga voor een eerlijke straat! Zie filmpje.

Ik mocht in gesprek over dit onderwerp in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam met zeer inspirerende mensen: An-Jes Oudshoorn, coördinator openbare ruimte Amsterdam, Michiel van Driessche van Felixx, Marco te Brömmelstroet, Adriaan Geuze van West 8 en met Maarten Markus van AM. Veel dank voor de waardevolle handvatten deze avond!

Regen!

Jan. ‘23 Regen! Vangen jullie het ook op in het groen? Lokaal bergen en infiltreren van regenwater is zo belangrijk!
– Grondwaterstand blijft hiermee op peil. Zeer goed tegen bodemdaling.
– Houdt straten droog. Groen dat water bergt, kan zoveel meer water bergen dan het riool!
– Lokaal infiltreren voorkomt dat water terecht komt bij buren (ook daarom regenwater niet afvoeren via sloot!)
– Heel belangrijk voor het groen in de wijk.
– Goed voor het bodemleven. Het leefmilieu van vele insecten die aan het begin staan van onze voedselpiramide.
Én het levert kwaliteit op voor de leefomgeving! Zie filmpje.

Mobiliteit in de toekomstige wijk

Dec. ’22 Mobiliteit anders invullen en parkeren bundelen, levert heel veel kansen op. Meer ruimte voor woningen, voor groen, voor klimaatadaptatie en biodiversiteit, voor spelen en ontmoeten. Dura Vermeer doet het gewoon in Pijnacker! In de nieuwe wijk WijCK, worden alle auto’s van bewoners, bezoekers en OV-reizigers opgevangen in een meerlaagse demontabele mobiliteitshub. Fiets- en scootmobiel zijn voor het grijpen. Een schitterend leefgebied ontstaat! Een wijk waar mensen en groen centraal staan. Zie filmpje.

Plan WijCK ontwikkelaar: Dura Vermeer.
Ontwerpteam: ZUS, WE Architecten, Studio Komma, MEESVISSER.
Supervisie: De Zwarte Hond in samenwerking met gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Leefstraatjes

Okt. ’22 Leefstraatjes. Er is zoveel meer mogelijk als we van het denkbeeld afstappen dat woonstraten voor auto’s zijn.

Straten voor mensen levert zoveel meer op! Straten voor mensen zijn straten met leefkwaliteit: waar mensen elkaar ontmoeten, kinderen kunnen spelen, ruimte is voor groen. Waar vogels fluiten en mensen meer gelukkig zijn. Het zijn straten die sociaal sterk zijn. Klimaatadaptief en Natuurinclusief. Het zijn toekomstgerichte sterke straten!
Laten we parkeren meer bundelen. Op naar heel veel meer groene leefstraten!

Groene klimaatadaptieve steden, webinar aan raadsleden

Maart ’22 Groene klimaatadaptieve steden en dorpen. Waarom? Hoe te beginnen? Daarover ging mijn webinar (zie filmpje) voor enkele raadsleden van de gemeente Haarlem, Alkmaar en Zaanstad.
Een ander belangrijk onderwerp waarover we spraken, zijn de opgaven waarvoor elke stad en dorp staat: Meer biodiversiteit, spontane ontmoetingen tussen mensen stimuleren, meer gezonde leefomgevingen maken, woningbouwopgave. Allemaal ruimtevragende opgaven. En de ruimte is beperkt. Keuzes dienen te worden gemaakt. Is de straat van de auto of van de mens?

Klimaatadaptief bouwen, verdere tips en inspiratie. Podcast Bouwend Nederland/ Fien Dekker

Febr ’22 Belangrijke stappen worden gezet in klimaatadaptief bouwen. Toch zie ik nog vaak gemiste kansen (ook in eigen projecten), met hetzelfde werk had de buurt nog klimaatadaptiever kunnen zijn. Kennis delen bij alle betrokken partijen blijft daarom zo belangrijk. Via Bouwend Nederland had ik een podcast-gesprek daarover met Marc Mastebroek, ontwikkelaar bij Van Wijnen. Zie filmpje voor enkele fragmenten uit de podcast en tips, hoe een buurt eenvoudig nog meer klimaatbestendig gemaakt kan worden.

Steeds verdere stappen in Pijnacker, naar klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

Sept ’21 Team Pijnacker Zuid zet stappen in het meer klimaatbestendig en natuurinclusief maken van leefomgevingen. Zo tof en leerzaam om onderdeel te zijn van dit integrale en sterk gedreven team! Samen met buro RIET vormden we een grasvlakte om tot een speelzone met ca. 70 bomen, een tiny forest, grondwallen en natuurlijke oevers.
Met o.a. Buro Lubbers, Jaap Smit (Plantkundig) en ontwikkelaar Heijmans bouwden Park van Buijsen. Een buurt waarbij de meeste woningen aan een autovrije straat liggen. Boomrijk, met veel vaste planten, wadi’s én alleen daar verharding waar echt nodig. Zie een glip van beide projecten en ons werkproces in het filmpje.

Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. 5 Ontwerpprincipes.

Juni ’21 Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen gaat om andere keuzes durven te maken. Dezelfde ruimte anders inrichten.

Dit lichtte ik toe tijdens de bijeenkomst vorige maand van het KAN platform, netwerk van marktpartijen en gemeenten over klimaatadaptief bouwen mét de natuur. In het filmpje heel beknopt enkele ontwerpprincipes die ik cruciaal vind bij klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Niet complex, durf andere keuzes te maken!

Fietsen op nummer 1!

Mei ’21 Fietsen op nummer 1. Hét antwoord op de opgaven om centra, wijk en buurt beter bereikbaar, veiliger, gezonder en groener te maken. Om ontmoetingen tussen mensen te stimuleren. De auto hoeft niet weg, maar de laatste 50 jaar hebben we de auto te belangrijk gemaakt. Ruim 60% van de autobewegingen in wijk is voor afstanden kleiner dan 6km=(e)fiets afstand! Auto’s vragen veel ruimte, ruimte die we hard nodig hebben voor klimaatadaptatie, spelen etc. Ze maken straten onveilig.

Leefgebieden moeten duurzamer en mensvriendelijker worden. Hoogste tijd om het autogebruik en -bezit te laten dalen door volop in te zetten op hele goede fietsinfrastructuur (Inspiratiefoto’s) in wijk en buurt. Tot aan de woning! Zie filmpje. Niet complex, wel ervoor gaan! Begint met goede randvoorwaarden opstellen bij gebiedsontwikkelingen. Het zullen welvarende gezonde wijken worden!

Klimaatadaptief bouwen, waarom en hoe?

Mrt ’21 Klimaatadaptief ontwerpen, waarom en hoe? Daar ging mijn sparmeeting over vorige week bij Heembouw. Klimaatadaptatie is een urgent thema. Diverse gemeenten sluiten niet meer de ogen voor de blank staande straten, de bodemdaling en het groen, dat het steeds moeilijker krijgt. Diverse afdelingen, verkeer, stedenbouw en landschap, beheer etc. werken heel hard aan het klimaatrobuust maken van de leefomgevingen. Conclusie: Maak als ontwerper, ambtenaar, ontwikkelaar en bewoner, stappen verder dan de landelijke eisen (die zeer gering zijn en ver achterlopen).

Stel niet de randvoorwaarde alleen met subsidie. Klimaatbestendig bouwen (inspiratiemap 1 en 2) heeft dezelfde prioriteit als ramen zetten in een woning. Vergroenen, hemelwater opvangen, het is essentieel voor de waarborging van de volksgezondheid in steden en dorpen.

Groevenbeek Noord, Ermelo, waar het altijd vakantie is.

Mrt ’21 Ook buiten de Randstad komen steeds meer voorbeelden van autoluwe buurten. De reden? De auto niet voor de deur, levert zo’n grote meerwaarde op voor natuur én mens! Het maakt ons gezonder en gelukkiger = sterke sociale buurt!

Het clusteren van autoparkeren bij de buurtentree levert veel ruimtewinst op (efficiënt parkeren, veel minder rijbaan nodig). Met dezelfde dichtheid kan dan een veel groenere buurt ontstaan. Een van de voorbeelden daarvan is Groevenbeek-Noord (foto’s) in Ermelo. Samen met teamgenoten, Fier Architecten en Van Wijnen ontworpen.

Waarom hemelwater afkoppelen en hoe het water te bergen?

febr. ’21 Waarom is het afkoppelen van hemelwater belangrijk en hoe zorgen we voor voldoende (natuurlijke) waterbergingscapaciteit? Goed om te zien dat bij steeds meer gemeenten het een randvoorwaarde is, dat hemelwater de grond in moet. Daarmee maken we wijken klimaatbestendig en het groen heeft het hard nodig.

Waterbergingscapaciteit vergroten? Door het aanleggen van wadi’s, sedumdaken, groene tuinen, het planten van bomen en door alleen te verharden wat moet. Simpele oplossingen, andere keuzes, niet duur en net zo logisch als het plaatsen van ramen in een woning.

Heel Holland zakt!

jan. ’21 Bodemdaling, een groot probleem met name in Zuid- en Noord-Holland. Het kost ons miljoenen euro’s aan schadeherstel aan rioleringen, leidingen, aan panden. Toch is het een onderwerp dat onderbelicht is. Omdat het pas zichtbaar is na enkele jaren na de gebiedsontwikkeling.

Ja, bij nieuwe ontwikkelingen kun je een deel van de schade voorkomen door voor te belasten, met de nadruk op deels. Er is meer nodig. We dienen het grondwaterpeil op niveau te houden. Urgenter, omdat de zomers steeds droger worden. Ook daarom essentieel om leefomgevingen klimaatbestendig in te richten. Bij een klimaatbestendige inrichting houdt het regenwater de bodem nat, wat bodemdaling voorkomt.

Werken van vak- of teamgenoten die mij in 2020 inspireerden

dec’ 20 Zoveel zin in, om in 2021, met fantastische teamgenoten weer volop te gaan voor nog meer mensvriendelijke én klimaatbestendige leefomgevingen!

Voorbeelden van vakgenoten zijn daarbij zeer waardevol, ze overtuigen o.a. bewoners en politiek in het voortraject van een project, dat het kan. Door de kennisdeling lukt het ook om grote stappen voorwaarts te maken en om daarnaast te durven experimenteren. Thanks!! In het filmpje een kleine greep van voorbeelden van vak- of teamgenoten die mij inspireerden in 2020.

Foto’s klimaatbestendige natuurinclusieve leefomgeving (vrij te gebruiken voor werksessies, in openbare documenten graag naamsvermelding fotonemer): o.a. map 1, 2, 3 en 4

Lijnpark Vestdijk, Eindhoven

nov’ 20 Wandelen en fietsen in een groot stadscentrum tussen bomen en kleurrijke planten? Ja, het kan! In lijnpark Vestdijk in Eindhoven! Zeer inspirerend hoe Eindhoven, samen met wUrck architectuur stedenbouw landschap, een grauwe stadsstraat veranderde in een groene levendige huiskamer. De vergroening maakt de stad meer klimaatbestendig en natuurinclusief. Én minstens zo belangrijk, de vergroening zorgt ervoor dat mensen verleid worden om fietsend deze route te nemen en om hier te gaan wandelen. Mensen ontmoeten elkaar. De sociale samenhang wordt versterkt.

Hopelijk inspireert deze ingreep, om de stad groener, veiliger, meer bereikbaar en sociaal sterker te maken, vele steden!

Wonen aan een fietspad is fantastisch!

okt ’20 Wonen aan een fietspad levert zoveel woonkwaliteit op! Vrij uitzicht, veel meer groen en echte mensen die hallo zeggen als je ze tegenkomt!
Zo waardevol om parkeren bij de entree in parkeerkoffers te ontwerpen. Op deze manier houd je woonstraten vrij van auto’s en levert het ruimtewinst op, dus meer ruimte voor groen, ontmoeten en spelen

High Line Park Utrecht: Oosterspoorbaan

okt ’20 The High Line Park van Utrecht: Oosterspoorbaan. Prachtig ontwerp van OKRA Landschapsarchitecten en omwonenden! Deze lijnpark geeft de stad op zoveel vlakken een impuls. Het maakt het gebied meer natuurinclusief en klimaatbestendig. Het stimuleert lopen en fietsen, versterkt het langzaamverkeersnetwerk en is van grote betekenis voor de sociale samenhang in de stad. Het is de lijn waar mensen uit verschillende buurten elkaar ontmoeten.

Een linepark is een van de beste investeringen wat je als stad kunt doen in de openbare ruimte! In het filmpje, de Oosterspoorbaan en een uitstap naar nieuwe woonstraten.

Klimaatbestendige inrichting in bestaande buurten

sept ’20 Halfverhard parkeren in een wijkwinkelcentrum of in een jaren 60 buurt, kan dat? Jazeker! Zie de beelden uit Kerckebosch, Zeist. Zeist heeft dit samen met ontwerpbureau wUrck knap gedaan!

In veel buurten in Nederland wordt het riool vervangen, het moment om de openbare ruimte #klimaatbestendig te maken! Met minder verharding, wordt het riool ontlast en kan een buurt #hoosbuien aan. Daarnaast is minder verharding heel goed voor #bodem en #groen.

Inspiratie uit Waterrijk, Woerden

aug ’20 Bij een hoekwoning, een tweede voorgevel of een kapverdraaiing maken? ‘Dat kan veel interessanter!’, attendeerde een vakgenoot mij erop. Waterrijk in Woerden van bureau West 8 laat zien hoe een hoekwoning echt kan bijdragen aan een interessant straatbeeld. In het filmpje enkele beeldnotities.

Ook ga ik kort in op de sterke architectuur in Waterrijk en welke kwaliteit een uitsparing in een gebouwde parkeervoorziening kan opleveren. Een blik op de materialisatie van het groen parkeren, in een enkel straatje aanwezig, mocht niet ontbreken. 😉

Groene Mient in Den Haag

aug ’20 Groene Mient, een schitterend buurtje: klimaatbestendig, natuurinclusief, houtbouw en met wadi’s! Midden in stedelijk gebied Den Haag! Een mooi voorbeeld hoe de toekomstige woonomgeving eruit kan zien.

Het woonbuurtje is ontworpen door de bewoners zelf, met de hulp van diverse Haagse architectenbureaus en FilliéVerhoeven (bedrijfspagina is inspirerend houtbouw + natuurinclusief!). Bouwer is Sprangers.

City Dream Centrum Den Haag

juli ’20 Ook in het centrum van Den Haag liggen prachtige kansen op het gebied van bereikbaarheid, gezondheid en klimaatadaptatie! Het gaat om andere keuzes durven te maken. Niet anti-auto, wel pro-mens en pro-stad.

Wie geef jij de ruimte als die beperkt is? Platform STAD organiseerde over dit onderwerp een boeiend debat met de fractievoorzitters. Ik las de inleiding voor, dat mij de kans gaf om de discussie over de openbare ruimte, goed te volgen. Tijdens het debat ontstonden zoveel beelden in mijn hoofd! In dit filmpje de kansen in eigen impressies voor o.a. de Grote Marktstraat en Gedempte Gracht.

Klimaatadaptatie, complex, duur? Nee. Het gaat om andere keuzes maken.

juli ’20 Klimaatadaptatie, complex, duur? Nee. Het gaat om andere keuzes maken. Daar ging de webinar over van vorige maand, waaraan ik een bijdrage mocht leveren. Mijn inbreng heb ik in het filmpje samengevat. Ook licht ik hierin toe waarom boombakken op gebouwen nooit het groen op maaiveld kunnen vervangen. Groenbakken op gebouwen zijn top als extra impuls, maar zijn geen compensatie voor straat- of tuingroen.

Foto’s rondom klimaatadaptatie, vrij te gebruiken, staan in de mappen: map1, map2 en map3.

Leidsche Rijn Centrum, Utrecht

juni ’20 Levendige pleinen, sterke #architectuur, stedelijk gebied met aandacht voor de menselijke maat, voor groen en #klimaatadaptatie, dat is Leidsche Rijn Centrum. Heel knap integraal ontwerpwerk is hier neergezet!

Ook als je de winkels wegdenkt, leeft dit gebied, door de vele balkons aan de pleinzijdes en de aantrekkingskracht die de pleinen met hun bomen en speelse zitgelegenheden hebben. Door de architectuur die divers in stijl en smaak is. Het is een plek waar iedereen graag verblijft. De kernwaarde van goede #stedenbouw.

Stationsomgeving Delft, #klimaatbestendige en #natuurinclusieve voorbeelden

mei ’20 Mijn fiets heeft een afwijking naar gebiedsontwikkelingen met aandacht voor groen en levendigheid. Goed werk van andere vakgenoten inspireert en ik leer er altijd veel van. Vorige week bezocht ik stationsomgeving Delft.

Ook hier weer mooie voorbeelden die helpen om anderen te overtuigen dat afkoppelen van regenwater eenvoudig is, fietsparkeren ook in groene paleizen kan en dat kunst een stad nog zo veel interessanter maakt. Zie filmpje.

Kunst op zonnepanelen

april ’20 Zonnepanelen bekleden met kunst voor op balkons of blinde gevels? Het kan nu! Sparren met Dominic Brown, dromen over hoe onze stad nog bruisender en duurzamer kan worden, zijn gouden momenten. Het brengt ons beiden op zoveel meer ideeën. Hij doet veel met toegepaste kunst, zoals zonnepanelen en kunst integreren. Dit biedt hele mooie kansen! Zie ook het filmpje. Meer over Dominics toegepaste kunst (op gevels van viaducten, op trafo’s etc.): www.modernmurals.nl

Fietsbrug, Hoek van Holland

april ’20 De fietsbrug bij Hoek van Holland al gezien? Mooi! Van architectenbureau HCVA. Zie filmpje. Bruggen verbinden twee werelden en hebben daardoor een hoge symbolische waarde.

Dé kans om kunst en cultuur te verweven met de openbare ruimte! De kans om nog meer belevingswaarde aan de omgeving toe te voegen!

Waterberging als drager van woonkwaliteit

maart ’20 Het verweven van groen en bebouwing is essentieel bij het maken van goede woongebieden. Groen zorgt voor een gezond ecosysteem, zodat ook insecten en vogels kunnen leven in de stad. Groen beschermt ons tegen hitte, tegen wateroverlast door hoosbuien, tegen bodemdaling. Het zorgt voor schone lucht, voor weerstand. We hebben groen nodig om gezond en gelukkig❤️ te zijn.

Landschappelijke stedenbouw dient uitgangspunt te zijn bij elke ontwikkeling. Een van de ontwerpprincipes om dat te kunnen bereiken, is het maken van wadi’s in woonstraten. Door het parkeren te bundelen aan de hoofdweg, ontstaat er parkruimte in de straat, waar wadi’s in gelegd kunnen worden. Zie filmpje hoe waterbergingen zorgen voor woonkwaliteit.

Meer pro-mens straten en meer groen, twee wensen voor 2020

jan ’20 Beste steden en dorpen, wat zou het mooi zijn als 2020 het jaar wordt van de omslag naar pro-mens straten! Een dorp of stad is rijk, wanneer mensen elkaar echt ontmoeten, kinderen alleen naar school kunnen fietsen, gezonde lucht garandeert en een subliem mobiliteitsplan heeft.

Hoe mooi is het, als we daarnaast meer durven te ontwerpen met groen, dat nog meer belevingswaarde toevoegt. Meer pro-mens straten en meer groen, twee eenvoudige wensen voor 2020 met grote kwaliteitsimpulsen voor onze leefomgeving. Zie filmpje.

Grastegels, klaar om te gebruiken, ook in grote steden!

dec ’19 Het zou goed zijn als we vaker durven te kiezen voor grastegels. Grastegels horen bij een klimaatbestendige en natuurinclusieve openbare ruimte.

Voordelen grastegels:

  • straten kunnen makkelijker hoosbuien aan;
  • groen/bomen in straat krijgen meer water en groeien daardoor veel beter -> ideaal voor stikstofopname;
  • goed tegen hittestress;
  • perfect tegen bodemdaling;
  • positief voor insecten boven- en ondergronds (indirect weer voor vogels).

Zoveel voordelen, dus durf grastegels vaker toe te passen in woonstraten! In het filmpje echte! 🙂 beelden van grastegels, ook is te zien hoe ze eruit zien bij intensief gebruik en nu het koud is. Prima beeld en vooral, minder verharding aanleggen is hard nodig. Gemeenten kunnen hiermee het voorbeeld geven. (Vrij te gebruiken foto’s van grastegels, even zoeken in de inspiratiemap: klimaatbestendig ontwerpen.)

Groen huis in Nootdorp

nov ’19 Hoe eenvoudig ontwerpen met groen kan zijn.

Anna van Buerenplein, Den Haag

nov ’19 Het Anna van Buerenplein in Den Haag is het stationsentreeplein van o.a. New Babylon, Koninklijke Bibliotheek, Universiteit Leiden en van het Nationaal Archief…niet mis.

Het plein is de afgelopen twee jaar sterk verbeterd in uitstraling en het ambitieniveau is nog veel hoger! Wat als we er dé stadstuin van de Randstad van maken? De beelden uit het filmpje zijn droombeelden…maar wanneer we echt met z’n allen zoiets willen…wie weet wat er dan kan ontstaan…

Kerckebosch, Zeist

aug ’19 Altijd op zoek naar inspirerende projecten struin ik door woonbuurtje Kerckebosch in Zeist. De architecten van MIX architectuur B.V. hebben hier iets heel gaafs neergezet. Zij ontwierpen hier echt met het landschap. Zie filmpje.

Het levert een zeer hoogwaardig woonmilieu op waar het volop genieten is. De woonbuurt is klimaatbestendig en een paradijs voor vogels en insecten. Een subliem voorbeeld! Foto’s zijn vrij te gebruiken.

Boszoom, Pijnacker Zuid

juli ’19 In Pijnacker Zuid ontstaan woonparadijsjes! Buurten met woonstraten die niet ingericht zijn voor de auto, maar voor de mens. De auto uit de woonstraat levert minimaal 5 meter in de breedte op voor groen.

Alle afbeeldingen zijn van Boszoom (bijna af) en Park van Buijsen (bouw- & verkoopfase zijn gestart). Mooie cocreatie van Inbo, Buro Lubbers, Cobra Adviseurs, Heijmans en gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Busstation Heerlen & Busbaan Eindhoven

Busstation Heerlen en Busbaan Eindhoven

juli ’19 Busstation Heerlen al gezien? Prachtig voorbeeld hoe kansen optimaal worden benut. Het busstation is ontworpen door kunstenaar Michel Huisman uit Heerlen. Op de route naar Den Haag ook nog even uitgestapt in mijn studentenstad…nog meer inspiratie voor de steden in de Randstad! Foto’s zijn vrij te gebruiken (even zoeken tussen de foto’s).

Bezoek aan Coendersbuurt Delft

juni ’19 Coendersbuurt in Delft al gezien? Zo mooi! Een buurt met lef. Goedkope appartementen staan hier naast hele dure grondgebonden woningen. Woonstraten zijn happystreets (autoloze straten). Geen pand is hetzelfde en soms totaal anders in stijl en zeer zorgvuldig vormgegeven.

Ik fiets er per toeval doorheen. Spring je achterop? Bewonder mee. 🙂 #Architectuur, #Stedenbouw, #DuurzameStad

Pijlers voor een gebiedsontwikkeling

april ’19 Pijlers #gebiedsontwikkeling. Afgelopen maand bezocht ik verschillende projecten in Antwerpen en Brussel, de spoorzone in Tilburg, ontmoette ik vakgenoten die werken aan Havenkwartier Breda…een maand vol inspiratie, om van nieuwe projecten topgebieden te kunnen maken!

De rode draad? Een gezonde omgeving, de menselijke maat en de openbare ruimte als tweede huiskamer! Zoals het project in uitvoering in de hoofdwinkelstraat van Brussel. Hier komen grasvelden met volop bomen en struiken en tussen de veldjes grote zitbanken. De winkelstraat wordt vooral een plek om elkaar te ontmoeten en vrijblijvend te verblijven. Zo mooi. Het onproportioneel ruimtevragende voertuig? Dat past niet in bruisende leefstraten. In het beeldverslag van ca. 2,5 min. mijn ambitiepijlers voor nieuwe ontwikkelingen en kort toegelicht waarom.

Heel Holland zakt!

maart ’19 Jolanda Alsemgeest en ik verwonderen ons erover dat in het nieuws veel gesproken wordt over bodemdaling en de gevolgschade, maar weinig over hoe we het gezamenlijk tot een minimum kunnen beperken. Wat zouden wij graag zien dat de berichten daarmee worden aangevuld. Hier liggen kansen! Directe aanpak kan schade in de toekomst beperken. Belangrijk gezien de grote woningbouwopgave en de zomers die droger worden. Goed voorbelasten, zeker noodzakelijk. Maar alleen mogelijk bij nieuwbouw en de praktijk wijst uit dat er meer maatregelen nodig zijn. Onze tips op een rij in het filmpje van kleine 2 min. #Klimaatadaptatie #Klimaatbestendig #Bodemdaling

Parkeernormen versus klimaatdoelen & mensvriendelijke steden

febr ’19 Mobiliteitshubs maken, parkeernorm omlaag en op naar mensvriendelijke gezonde steden! 🙂 Zie het filmpje.

We hebben vaak niet de tijd voor parkeernormdiscussies, het zijn langdurige discussies en de druk om woningen en voorzieningen te bouwen is hoog. Vorig jaar in Aarhus (Denemarken) geweest met BNSP vakgroep. Deze gemeente heeft het roer omgegooid en vindt het acceptabel dat mensen in woongebieden ca. 100 meter moeten lopen naar de auto. (E-)bike voorzieningen dienen goed geregeld te zijn, voor de deur. Prachtige woongebieden tot gevolg! Zo wil ik ontwerpen. Gelukkig bruist het al bij veel Nederlandse gemeenten op dit gebied! Nu het roer echt omgooien. Dank Advier (adviesbureau Mobipunten) en Bas Bogers (straatfotografie.com) voor de kennisverbreding & inspiratie! #Energietransitie #GezondeStad #Mobiliteitshubs

Groevenbeek in Ermelo, waar het altijd vakantie is

nov ’18 De dorpen met een treinstation tussen Utrecht en Zwolle zijn voedingsbodems voor innovatieve woongebieden. Nijkerk, Putten, Ermelo…zij weten hoe ze moeten opboksen tegen de Randstad. Duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn hier vaak al volledig geïntegreerd in plannen. Project Groevenbeek in Ermelo (1,5 min filmpje) was een gouden samenwerking tussen FIER architecten (fierarchitecten.nl), Van Wijnen, mijn teamgenoot Rob Leek en myself. Een gewonnen prijsvraag…zo leuk om het gerealiseerd te zien! Foto’s zijn vrij te gebruiken.

Tip voor klimaatbestendigere woonstraat

sept ’18 Buurtstraatjes ontwerpen we breed, ca. 5 meter. Verkeer zegt immers: men ­moet elkaar kunnen passeren en kunnen insteken in een inrit. Een breedte van 5 meter geeft veel verharding en nodigt uit tot hard rijden. De oplossing, die ook afdeling verkeer toejuicht: Aan beide kanten van straatje grastegels leggen (overrijdbaar!). De straat wordt visueel smaller en wordt een echt woonerf, kavels krijgen een groene rand = allure en perfect voor meer waterinfiltratie in de openbare ruimte! Meer inspiratiefoto’s zie: hier. Meer tips voor klimaatbestendig ontwerpen, zie filmpje inrichting Park van Buijsen.

New International Line Park: Pr. Beatrixlaan Den Haag

aug ’18 Den Haag gaat stevig verdichten in het centrum. Op OV knooppunten, top! Het moment om te gaan investeren in groen. Net zoals elke ontwikkeling samengaat met groeninvesteringen (=omgevingskwaliteit), dienen de ontwikkelaars dat ook te doen in centrum Den Haag. Pijler #omgevingswet.

Een mooie belangrijke stadsader om te vergroenen is de Prinses Beatrixlaan, tipte Marc Molenkamp mij. De (dure) stenen die er nu liggen, nodigen uit om erop te parkeren, wat niet mag en schade veroorzaakt. Aan de laan zitten veel internationale bedrijven, waar veel mensen werken en straks ook wonen. De kilte van de laan nodigt niet uit om buiten de gaan lunchen of een wandeling te maken. Tevens liggen hier veel kansen om de laan klimaatbestendiger te maken en een impuls te geven aan de Haagse flora en fauna. In het World Trade Center schetsten Marc en ik onze City Dream voor deze laan. Zie hierboven/naast het resultaat.

Klimaatbestendig bomenplan

sept ’18 Afgelopen periode ontmoette ik veel kennisrijke mensen. Ik had meetings met onder andere Jaap Smit van Cobra adviseurs. In enkele halfuurtjes zoveel geleerd! Tot paar jaar terug wist ik niet beter dan dat je inheemse plantensoorten moest kiezen…maar alleen inheems, is nu echt niet meer oké voor pleinen, woonwijken en bedrijventerreinen! Waarom niet en wat dan wel? In het 2 minuten filmpje verbeeld ik Jaaps woorden. #klimaatbestendige openbare ruimte #klimaatadaptatie #DuurzameStad

Paleisbrug ‘s-Hertogenbosch, fiets- en voetgangersbrug in het groen

aug ’18 De Paleisbrug, ontworpen door Benthem Crouwel Architekten, is meer dan goede architectuur alleen. Voorbeeld van het nieuwe ontwerpen. Krachtige architectuur in combinatie met groen. Een toonbeeld voor komende fiets- en voetgangersbruggen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht…in walkable cities! Mocht je de foto’s willen gebruiken, zie foto’s Paleisbrug (vrij te gebruiken). #architectuur #walkable_cities #biodiversiteit #SlimmeGezondeStad #openbare_ruimte

Kleine krachtige architectuur, buurthuis in Aarhus (Denemarken)

juni ’18 Kleine krachtige architectuur, buurthuis in Aarhus (Denemarken). Ook iets voor in de winter voor op het strand van #Scheveningen, voor op woontorens of voor in de haven van #Rotterdam? Inspirerende plek om te ontmoeten met de stad als decor…40 seconden binnen zijn? Zie buurthuis Aarhus, kleine krachtige architectuur (pianist Jason Longfur uit Den Haag). #StadsHuiskamer

In hele woonwijk Floriade geen auto’s, maar Hubs! Lef!

juni ’18 De BNSP-excursie op Floriade Almere 2022 was verrijkend! Zie verslagfilmpje, aangevuld met ideeën. Na de Floriade staat hier een stadswijk, gewoon ook met 30% sociaal. De hele wijk wordt autovrij. Er komen hubs. Het projectteam gaat het gewoon doen! Gaaf!

Rondom elk bouwkavel komen bomen. Staat een bestaande waardevolle boom in het perceel? Dan heb je de keus of je bouwt eromheen of je bouwt niet. Klaarheldere regels. De wijk levert zijn eigen energie, grenst aan een bosperceel en water. Er komt een brug met een directe verbinding naar centrum Almere. Kortom een prachtlocatie om te wonen!

Transformatie van Zonnehof (Amersfoort), van asfalt naar ontmoetingsplek.

maart ’18 Ik was een half uur te vroeg en stond naast de nieuwe Zonnehof…da’s gevaarlijk. StedenbouwVlog! Zonnehof, Amersfoort

De transformatie van de Zonnehof (Amersfoort), is een goed voorbeeld van hoe ruimtegebruik en beleving veranderen, wanneer het asfalt eruit gaat en de buitenruimte een ontmoetingsplek wordt. Twee jaar terug hoorde je hier vrijwel alleen het geluid van parkerende auto’s, geen binnenterrein om je boterham op te eten. Vandaag hoor je overal mensen, studenten en kinderen die zigzaggend over het plein wandelen of fietsen of aan het lunchen zijn. Het is nog geeneens af! Niet de parkeerplekken voor de deur zijn waardecreaties, maar groen, paden, bankjes en speelbomen waar jong en oud elkaar ontmoeten. #openbare_ruimte_als_huiskamer #SamenStadMaken

Groen plan voor busplatform Den Haag Centraal

juli ’18 ‘Busplatform Den Haag wordt vernieuwd…één plak asfalt! Dat kan zo anders! Juist hier is het belangrijk om groen aan te leggen waar kan. Voor biodiversiteit stad en vermindering hittestress. Een aangename wachtplek is ook zeker wenselijk. Ik heb even een groene kwast gepakt…’ En toen kwam ik met deze City Dream tweet in de AD. 🙂

Auto ingeleverd of delen -> parkeerplek mag PARKplek worden.

maart ’18 Ontwerper Walter Dresscher maakte het mogelijk dat mensen in Den Haag samen met hun buren een parkeerplek kunnen inruilen voor bijvoorbeeld een speelplek, een fietsparkeerterrein of een terras. De Vrijstraat. Uniek! Het zou weleens een hele belangrijke stap kunnen zijn in de energietransitie Den Haag. Grootschalig gaat dit niet alleen betere woonkwaliteit opleveren, maar ook betere bereikbaarheid van de stad, een gezondere stad, economische groei…Welke vooruitstrevende gemeente volgt? Informatie over de Vrijstraten is te vinden op de site van Walter Dresscher: www.vrijstraat.nl #SlimmeGezondeStad #Leefstraten #Vrijstraat

MobiPunt, een waardevol concept voor de energietransitie in steden en dorpen.

maart ’18 Al bekend met het MobiPunt van Advier? MobiPunt is een herkenbare plek waar deelauto’s en deelfietsen staan, gecombineerd met een OV-knooppunt. Het punt kan worden uitgebreid met deelbakfietsen, deelbusjes (pendelbus), laadpalen, kluisjes voor pakketbezorging, een verblijfsplek met klein horecapunt etc. Een concept dat past in een woonwijk, op een bedrijventerrein en in een stationsgebied.

In de Duitse stad Bremen is het concept toegepast. Een groot succes: 5.000 auto’s minder in de straten! 100 miljoen euro bespaard! Het levert veel ruimtewinst -> kwaliteitsimpuls openbare ruimte, minder uitstoot, keus, vrijheid en bereikbaar voor elke inkomensklasse. Meer info bij Friso Metz van Advier. Info Bremen: MobiPunt Bremen. MobiPunt in plan integreren? :-), interessant: Artikel MobiPunt.

Kwart verkeer is woon-werkverkeer binnen 30 km afstand=(e)bike afstand!

jan. ’18 Miljoenen gaan naar asfalt (NOS vandaag), omdat files een miljard kosten. Onbegrijpelijk gezien de inspanningen die RO-ers leveren om steden bereikbaar en gezond te houden en om ruimte te vinden voor duizenden woningen in de Randstad. Een kwart verkeer is woon-werkverkeer binnen 30 km afstand=(e)bike afstand! U begrijpt volgens mij al waar de oplossing zit en wat ons een miljard per jaar kan opleveren + schonere lucht + beter bereikbare steden.

Meer asfalt=meer auto’s in de stad=veel ongewenst ruimtegebruik en druk op leefkwaliteit=slechte investering. De oplossing is WEL: mensen in hoog tempo stimuleren om met OV of per fiets te gaan, investeringen in fietssnelwegen en in nog beter OV. Heb het lef bedrijf en organisatie. Schaf de vergoeding per autokm af. Geef een vergoeding per elke gefietste km en geef ruime OV-vergoeding.

Kolkloos bouwen, Bijsteren te Putten

sept. ’17 Molgoten zonder kolken? ‘Gewoon volop in het zicht leggen’, zei mijn leermeester toen ik de openbare ruimte van woonwijk Bijsteren ontwierp. Molgoten midden in de straat werken verkeersremmend. Daarnaast is het mooi om te zien hoe water beweegt. Kolkloos bouwen voegt avontuur en levendigheid toe, over stapstenen en duikers lopen, water horen stromen, visjes vangen…zonde om al die kansen te laten liggen! Zie eenvoudige 1-min. film bezoek Bijsteren te Putten. Referenties nodig rondom dit onderwerp? FOTO’S zijn vrij te gebruiken. #kolkloos #duurzaamheid #klimaatadaptief #stedenbouw #inrichtingsplannen #openbare_ruimte

Bezoek aan woonwijk Duin in Almere met een duurzame openbare ruimte met sterke identiteit

aug. ’17 Een korte film (1,5 min) van het bezoek aan Duin in Almere. De stedenbouwkundig opzet van de wijk is ontworpen door bureau ZUS en BVR. De wijk laat zien hoe je met weinig materialen in de openbare ruimte en sterke samenhang tussen openbare ruimte, stedenbouw en architectuur, een unieke en duurzame woonomgeving neerzet. Foto’s zijn vrij te gebruiken. #stedenbouw, #openbare ruimte, #duurzaamheid, #biodiversiteit, #Duin

Op weg naar de eerste gemeentelijke monumenten Leiderdorp

juli ’17 Het toepassen van minder regels en tegelijkertijd het versterken van de identiteit zijn kernwaarden van de omgevingsvisie. Ook Leiderdorp geeft ontwikkelaars en particulieren steeds meer vrijheden in de bouw en wil zijn identiteit versterken. Daarom hebben we samen met de eigenaren ervoor gezorgd dat Leiderdorp begin 2018 de eerste gemeentelijke monumenten aanwees. Daarmee beschermen en versterken we een uniek stukje identiteit van het dorp. Zie de recent vastgestelde monumentennota en het filmpje over het erfgoed van Leiderdorp. #erfgoed #gemeentelijke_monumenten

Terras i.p.v. een parkeerplek

juni ’17 Waardevolle ontwikkeling in Haagse wijken gespot: een terras i.p.v. een parkeerplek. Het experiment vergroot de levendigheid in de straat en bindt buurtbewoners. Bovendien zorgt het voor interessante ontmoetingen…goed voor de wijkeconomie! Slimme zet Den Haag! Idee voor andere steden en stedenbouwers? En gelijk een tip (zoals dat bij experimenteren gaat), zorg dat de stoep goed begaanbaar blijft voor minder validen.

Bezoek aan duurzaam en klimaatadaptief RijswijkBuiten

juni ’17 Klimaatadaptief ontwerpen is nu uitgangspunt. De wijk RijswijkBuiten van KuiperCompagnons geeft prachtige voorbeelden van hoe je dat doet. Zie ook filmpje mijn bezoek of de FOTO’S (vrij te gebruiken). Parkeerhoven dichtbij hoofdweg zorgen voor groene woonstraten met een minimum aan verharding. Goede fiets- en looproutes verleiden je om de auto te laten staan. Mooie grastegels, ook waar intensief geparkeerd wordt, verminderen verder het verhard oppervlak. Al het wegpoetsen van onnodige verharding zorgt ervoor dat de wijk grote hoeveelheden regenwater aan kan. De extra ruimte voor groen stimuleert biodiversiteit, houdt de wijk koel en zorgt voor hoge woonkwaliteit. Een inspiratiebron! #openbare_ruimte #duurzaamheid #klimaatadaptief

Segbroek Den Haag, badje op de parkeerplaats!

juni ’17 Jaja, het is gebeurd! In onze wijk in Den Haag, is de fiets enorm populair. De parkeerdruk is voorbij. Buurtbewoners zijn nu vooral op zoek naar ontmoetingsruimte. Buurvrouw dacht 1+1 is 3! Een badje op een parkeerplek. Even verderop staat een terras op een parkeerplaats. Wat zou het mooi zijn als mensen zonder auto 3m parkeerruimte mogen huren (parkeernorm 0,6) voor €36 per jaar (kosten parkeervergunning). Het zou dan zomaar kunnen dat stadsstraten vergroenen met moestuinen, terrassen en speelruimtes. Lijkt me een geweldig experiment! #SamenStadMaken #Omgevingsvisie #Openbare_ruimte_als_Huiskamer

Automatische parkeergarages in Den Haag

mei ’17 Den Haag heeft ze! Automatische parkeergarages, een duurzame innovatie. Ze staan tussen de terrassen, zo goed gaan ze op in de openbare ruimte. Bovendien ideaal systeem voor elektrische deelauto’s. De ruimtewinst komt ten goed aan verblijfsruimte en groen. Een hele mooie stap naar gezonde stadsstraten!

INTERESSANTE OPENDATA BIJ GEBIEDSONTWIKKELINGEN

www.signaleringskaarten.nl: provincie Zuid Holland, bodemdaling, kansen voor WKO, geothermie etc. www.cbsinuwbuurt.nl: Over woningvoorraad, aandeel stadsverwarming, gasverbruik, bevolkingsaantallen, verdeling koop/huur etc. Actueel Hoogtebestand NL: weten hoe hoog een bepaalde boom, gebouw of viaduct is. www.waarstaatjesgemeente.nl: duurzaamheidsprestaties van gemeenten. Weathermap: hittestress en het positief effect van stadsgroen. Smartcitymap: Het aantal auto’s per huishouden, het bouwjaar van elke woning, koopsommen, bevolkingssamenstelling etc. Topotijdreis: Tot 200 jaar terug oude kaarten van heel Nederland.